ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ) (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

Την Πέμπτη 7/11/2019, στην αίθουσα 103 του κτιρίου της Σ.Τ.ΕΦ., θα διεξαχθεί ενδιάμεση γραπτή εξέταση (Πρόοδος) στο μάθημα «ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ)».