Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξ. 2019-2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξ. 2019-2020, με ονόματα διδασκόντων.

Ενημερωθείτε επίσης για τα εργαστηριακά τμήματα στα οποία ενταχθήκατε.

Σύντομα θα ξεκινήσουν και οι δηλώσεις μαθημάτων.