Βασικές οδηγίες εξετάσεων Ιουνίου 2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών σχετικά με τους βασικούς κανόνες εξέτασης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Οι οδηγίες είναι πολύ σημαντικές και παρακαλούμε να τις μελετήσετε προσεκτικά πριν την εγγραφή σας στην πλατφόρμα εξετάσεων και προφανώς πριν την συμμετοχή σας σε αυτές. Η εγγραφή των φοιτητών/φοιτητριών στην … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βασικές οδηγίες εξετάσεων Ιουνίου 2020.