Διεξαγωγή μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 16/15-9-2020 (Θέμα 2ο) και την απόφαση της Δ.Ε. του Δι.Πα.Ε. 26/22-9-2020 (Θέμα 6ο):

  1. Η διεξαγωγή των μαθημάτων Θεωρίας του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα γίνει με μέσα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, εκτός των μαθημάτων επιλογής «Συστήματα Πολυμέσων» και «Εξελικτική Υπολογιστική».
  2. Η διεξαγωγή του Εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 θα γίνει με μέσα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης, μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης διδακτικού προσωπικού και ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 5 της ΚΥΑ Αριθμ. 115744/Ζ1 (ΦΕΚ 3707/Β΄/4-9-2020) για τη διεξαγωγή δια ζώσης διδακτικού έργου σε εργαστήρια, περιλαμβανόμενης και της απολύμανσης-καθαριότητας των χώρων.
  3. Από το προηγούμενο (2) εξαιρούνται τα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων «Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης» (5ο εξάμηνο), και «Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών» (7ο εξάμηνο) για τα οποία σύμφωνα με τους διδάσκοντές τους απαιτείται οι φοιτητές να λαμβάνουν μετρήσεις από όργανα που βρίσκονται στον εργαστηριακό χώρο. Τα εργαστήρια αυτά θα γίνουν δια ζώσης τηρώντας τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά τμήματα θα γίνουν την εβδομάδα που ξεκινά στις 28/9 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 5/10. Οι πρωτοετείς φοιτητές θα τοποθετηθούν αυτομάτως (αλφαβητικά) στα εργαστηριακά τμήματα.

Σύντομα θα αναρτηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και οι οδηγίες πρόσβασης στις ηλεκτρονικές τάξεις.

Οι δηλώσεις μαθημάτων (για όλους τους φοιτητές) θα ξεκινήσουν εντός της ερχόμενης εβδομάδας και θα διαρκέσουν μέχρι την 24η Οκτωβρίου 2020

Για οποιαδήποτε αλλαγή στα παραπάνω οι φοιτητές του Τμήματος θα ενημερώνονται μέσω του site του Τμήματος.