ΔΗΛΩΣΕΙΣ MΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 12/04/2021

Aνανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων για το  Εαρινό  Εξάμηνο 2020-2021

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ότι οι ανανεώσεις εγγραφών – δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό  Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας  https://egram.cm.ihu.gr/

από 8/03/2021 έως 12/04/2021

Στο Εαρινό εξάμηνο δεν διδάσκονται και δεν δηλώνονται μαθήματα του Α΄, Γ΄, Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνου (εκτός της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας το οποίο ειδικά για φέτος διδάσκεται στο εαρινό εξ.).

Αφού πρώτα ολοκληρώσετε τη δήλωση μαθημάτων, στη συνέχεια πρέπει να πατήσετε ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκειμένου η δήλωσή σας αυτή να κατοχυρωθεί και να αποσταλεί με επιτυχία στη Γραμματεία.
Για να ελέγξετε αν η δήλωση έχει αποσταλεί, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε  από το σύστημα  και να ξανασυνδεθείτε σε αυτό. Αν εμφανίζεται η δήλωσή σας, τότε έχει αποσταλεί.
Διαφορετικά θα πρέπει να την ξανακάνετε.
(Συστήνεται να εκτυπώσετε και να διατηρήσετε στο αρχείο σας την ολοκληρωμένη δήλωσή σας διότι μπορεί να σας ζητηθεί.)
Διορθώσεις των δηλώσεων θα γίνονται στο ίδιο διάστημα.

Όσοι δεν κάνουν τις δηλώσεις τους μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες:

  • δεν  μπορούν να εξεταστούν κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο
  • δεν έχουν δικαίωμα στη διανομή των δωρεάν συγγραμμάτων

Τονίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων έχει και θέση ανανέωσης εγγραφής. Η μη υποβολή της για δύο συνεχόμενα εξάμηνα επισείει τον κίνδυνο διαγραφής από το Τμήμα.

Κανόνας: Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου προγράμματος σπουδών Πανεπιστημίου πρέπει να δηλώσουν πρώτα τα μαθήματα που χρωστάνε από το 2ο εξάμηνο και έπειτα να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους με όσα μαθήματα του 4ου εξαμήνου επιθυμούν να προσθέσουν μέχρι του συνολικού αριθμού ν+3 (δηλαδή το πολύ μέχρι 9).

Ειδικά για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ ισχύουν και τα παρακάτω:

Θα διδαχτεί, ενδεχομένως για τελευταία φορά, το εργαστηριακό σκέλος μικτών μαθημάτων των εξαμήνων Β ́ και Δ ́ του Π.Π.Σ. του Τ.Ε.Ι. Οι φοιτητές που δεν τα έχουν δηλώσει και/ή παρακολουθήσει πλήρως μέχρι σήμερα καλούνται να τα δηλώσουν στο τρέχον εξάμηνο.

Κανόνας: η δήλωση του εργαστηριακού μέρους μεικτού μαθήματος επιτρέπεται μόνο εάν έχει δηλωθεί ταυτόχρονα ή στο παρελθόν και το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (στην περίπτωση φυσικά που το θεωρητικό μέρος δεν είναι περασμένο).

Παρακαλούνται οι φοιτητές  να προσέξουν ιδιαίτερα ότι :

Στην ηλεκτρονική δήλωση εκτός από τα θεωρητικά πρέπει απαραίτητα να συμπεριληφθούν και τα εργαστηριακά μέρη των μαθημάτων.

Οι  φοιτητές που δεν οφείλουν μαθήματα αλλά μόνο την πτυχιακή τους εργασία ή την πρακτική τους άσκηση πρέπει να υποβάλλουν κενή δήλωση.

Επίσης, δεν θα διδαχθούν τα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ (διότι έχουν ήδη προσφερθεί στους φοιτητές που τυπικά πέρασαν το 2ο έτος του ΤΕΙ στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος): «Δίκτυα Η/Υ», «Δομές Δεδομένων». Για αυτά έχει δημιουργηθεί από ένα εργαστηριακό τμήμα το οποίο κατά προτεραιότητα μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι έχουν κοπεί από απουσίες.

Τα παραπάνω μαθήματα (Θ+Ε), αν και δεν διδάσκονται, θα εξεταστούν κανονικά μόνο για όσους τα έχουν ξαναδηλώσει και τα χρωστάνε από το παρελθόν, οπότε στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση!

[Επικαιροποίηση – Αποσαφήνιση 9/3/2021] Το μάθημα «Τεχνολογίες Διαδικτύου» και το μάθημα «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός» δεν προσφέρονται σε φοιτητές ΤΕΙ. Θα έπρεπε να τα είχαν παρακολουθήσει το χειμερινό εξάμηνο. Τυπικά είναι μαθήματα χειμερινού εξαμήνου ΠΣ ΤΕΙ. Απλά στο Πανεπιστημιακό ΠΣ έχουν αλλάξει εξάμηνο διδασκαλίας.

Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος τα παραπάνω μαθήματα θα προσφέρονται σε όλους με βάση το Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

Όσοι  βρίσκονται στο  τυπικό  Στ΄ εξάμηνο  και επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα κατεύθυνσης, πριν κάνουν τη δήλωση θα πρέπει πρώτα να επιλέξουν, σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη, Κατεύθυνση από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής γραμματείας (egram).

Σημειώνεται ότι, το μάθημα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ» θα διδαχθεί και θα εξεταστεί κανονικά κατά το τρέχον εξάμηνο. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο με το 7ο μπορούν να το δηλώσουν και να το παρακολουθήσουν κανονικά τώρα.

Το σύνολο του μέγιστου αριθμού ωρών ανά τυπικό εξάμηνο (για τους φοιτητές του πρώην Τ.ΕΙ. Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.) είναι:

Τυπικό Εξάμηνο Σπουδών:   Α΄    Β΄    Γ΄     Δ΄     Ε΄      ΣΤ΄      Ζ΄    Η΄ και άνω
Μέγιστος Αριθμός Ωρών:     33    33   35      35      35       32       32    39

Παρακαλούνται οι φοιτητές μας να φροντίσουν να εκπληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους, ώστε να μην υποστούν τις συνέπειες από καθυστερήσεις ή παραλείψεις τους.

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών