Αγγελία για θέση προγραμματιστή

Αναζητούμε υποψήφιο είτε για μόνιμη εργασία, είτε για πρακτική άσκηση.

Για την περίπτωση της πρακτικής άσκησης, διάβασα το έγγραφο (δικαιολογητικά για πρακτική άσκηση) και καλύπτουμε τις απαιτήσεις σαν εταιρία. Μία επιπλέον ερώτηση που προέκυψε είναι, σε περίπτωση πρακτικής, ο υποψήφιος μπορεί να δουλεύει απομακρυσμένα; Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Αθήνα και πρέπει να γνωρίζουμε τι ισχύει.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένω απάντησή σας.

Η προκήρυξη

Kind regards,

John Kochliarides

Biomedical Engineer

52 Smyrnis Str

14341, Nea Filadelfia,

Athens, Greece

Tel.: +30 210 269 3301

Connect with SERINTH:

   

web:  www.serinth.gr

email: johnk@serinth.gr