Δηλώσεις πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι,

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e -THESIS (επιλογή πτυχιακών εργασιών από τους φοιτητές) ξεκινούν 15-02-2023 οι δηλώσεις πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 -2023 όπως παρακάτω:

         Α    ΦΑΣΗ                ΕΝΑΡΞΗ ΦΑΣΗΣ                           ΛΗΞΗ ΦΑΣΗΣ

Δηλώσεις φοιτητών Τετάρτη 15-02-2023 Τετάρτη 22-02-2023
Αξιολόγηση υποψηφίων Πέμπτη 23-02-2023 Κυριακή 26-02-2023
Ολοκλήρωση αναθέσεων Δευτέρα  27-02-2023                         

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

*****Παρακαλούντε οι φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το email τους στην πλατφόρμα ethesis να το πράξουν άμεσα διότι δεν θα μποροιύν να ειδοποιηθούν σε περίπτωση ανάθεσης μιας πτυχιακής σε αυτούς********

Η Ανακοίνωση