Ενημέρωση για έκδοση προκήρυξης 5ου κυκλου οικονομικών ενισχύσεων σε φοιτητες του πρωην ΤΕ ΚΜ

Αγαπητοί Συνεργάτες της Δομής «Στηρίζω»

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η προκήρυξη για τον Ε’ κύκλο επιλογής φοιτητών των τμημάτων σας που θα λάβουν οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνούς Πανεπιστημίου».

Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί  τόσο στον ΕΛΚΕ (Θέρμη) όσο και στην θέση https://cm.ihu.gr/index.php?id=6199 (κόμβος Σερρών)

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους φοιτητές σας

Με εκτίμηση

Για τη  Δομή Στηρίζω

(Γραφείο επιδότησης ενοικίου και Υποτροφιών Οικονομικής Ενίσχυσης)

Λίλα Θεοδωρίδου