ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 07-06-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ορκωμοσία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

(φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος)

θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών «Ευαγόρας Παλληκαρίδης».


Στην ορκωμοσία μπορούν να συμμετέχουν, όσοι φοιτητές έχουν περατώσει τις σπουδές τους έως και τις 03/05/2023 (με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος).
Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στο email: info@ict.ihu.gr μέχρι 12/05/2023.

Από την Γραμματεία Τμήματος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΑΙΤΗΣΗ

-- 
Η γραμματέας
Σοφία Αλβανούδη
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341