Ανακοίνωση Εκλογών Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@ihu.gr