Ενημέρωση για προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νέους & νέες απόφοιτους ή σε τελειόφοιτους/ες που πρόκειται να αποφοιτήσουν εντός τριμήνου.

Από το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης Ενημέρωση για τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νέους & νέες απόφοιτους ή σε τελειόφοιτους/ες που πρόκειται να αποφοιτήσουν εντός τριμήνου. 1. Πληροφορίες σχετικά με το ReGeneration, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.regeneration.gr 2. Το ReGeneration Academy on Cloud Tools & Technology powered by Microsoft είναι ένα εντατικό πρόγραμμα hands-on εκπαίδευσης […]

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης Με την αριθμ.94806/Ζ1/30-07-2021 υπουργική απόφαση (Φεκ 3700/τ.Β΄/11-08-2021)δημιουργήθηκαν είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων στην Π.Ε.Σερρών, για το διάστημα από 01-09-2021 έως 31-12-2026.Πληροφορίες κα Κ. Πεταλά τηλ: 2321350341Συνημμένα το σχετικό έγγραφο της Π.Ε. Σερρών Το συνημμένο

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ΤΜΠΥΤ

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως διαμορφώθηκαν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 20/8-9-2021 (Θέμα 4ο) μετά από εξέταση των ενστάσεων. Οι «εκτός αξιολόγησης» υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας ανά γνωστικό αντικείμενο. Από την Γραμματεία του Τμήματος […]

Ψηφιακά Κυκλώματα Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Ψηφιακά Κυκλώματα Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021 (φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ) Ενημερώνουμε τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ ότι, όσοι φοιτητές δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακά Κυκλώματα» την Πέμπτη 2/9/2021 και ώρα 12:00-14:00 στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021, (λόγω αλλαγής που πραγματοποιήθηκε στην ώρα εξέτασης του μαθήματος για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών […]

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ – ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η εξέταση του μαθήματος Αναγνώριση προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα για την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 μετατίθεται για την Τετάρτη 22/09/2021 και ώρα 18:00 με 20:00 στην ίδια εικονική αίθουσα zoom ΜΠΥΤ 5. Ο Διδάσκων Χ. Στρουθόπουλος

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2021-2022)

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2021-2022) Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 (ΕΣΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα […]

Eκλογή Εκπροσώπων των μελών Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε.

Eκλογή Εκπροσώπων των μελών Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε.  Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr