Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης, κατόχων Διδακτορικού ∆ιπλώματος σε κατηγορία Ε.∆Ι.Π., στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η προκήρυξη Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Ελέγχου και Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών» (APP 25477), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η πρόσκληση Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@teicm.gr

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Ελέγχου και Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών» (APP 25477)

Η Συγκρότηση Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr

Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος (APP 25477)

Η πρόσκληση Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@teicm.gr

Ανάρτηση Πινάκων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανάρτηση Πινάκων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Για την ανακοίνωση πάτησε εδώ Για το αποτελέσματα του τομέα πάτησε εδώ ΤΛΑ Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr

Εγγραφή φοιτητών στα Εργαστήρια του Τμήματος για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022

Από την Δευτέρα 21/2/2022 έως και την Πέμπτη 24/2/2022 θα γίνονται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των φοιτητών στα Εργαστήρια του Τμήματος για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022. Η εγγραφή θα γίνει χωρίς σειρά προτεραιότητας, μέσω Internet, πηγαίνοντας στην σελίδα του Τμήματος http://ict.ihu.gr/ και ακολουθώντας το “link” «E-Labs» κάτω και δεξιά στην σελίδα (πλήρες URL: http://cm.ihu.gr/icd/labs/index.php). Φροντίστε να […]

Tο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ξεκινά τη Δευτέρα 21/02/2022.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ότι, βάσει του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2021-2022 (http://ict.ihu.gr/imerologio), το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ξεκινά τη Δευτέρα 21/02/2022. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2021-2022 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://ict.ihu.gr/archives/4606 Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών […]

Ανακοίνωση για όσους φοιτητές έχουν νοσήσει κατά το διάστημα της εξεταστικής του Φεβρουαρίου 2022

Σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις, για όσους φοιτητές έχουν νοσήσει το διάστημα της εξεταστικής, υπάρχει απόφαση της διοικούσας του Πανεπιστημίου, να εξεταστούν στο τέλος της εξεταστικής, αφού αναρρώσουν, σε συμπληρωματική εξεταστική που θα ορίζεται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες των μαθημάτων. Βασική προϋπόθεση για να εξεταστεί κάποιος φοιτητής που νόσησε, στις εξετάσεις αυτές είναι […]