Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η Πρόσκληση Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@teicm.gr

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διευκρίνιση όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@teicm.gr

Εξεταστική Φεβρουαρίου 2022

Το πρόγραμμα εξετάσεων Καλή επιτυχία. Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr

Συμμετοχή των φοιτητών στις Εξετάσεις (Εργαστηρίων – Θεωρίας) της περιόδου Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε ότι  για την συμμετοχή των φοιτητών στις Εξετάσεις (Εργαστηρίων – Θεωρίας) με φυσική παρουσία στους χώρους του πανεπιστημίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ένδειξη «ΠΡΑΣΙΝΟ» στις λίστες του Edupass. Όσοι φοιτητές δεν εμφανίζονται στη λίστα του edupass ή έχουν την ένδειξη «ΚΟΚΚΙΝΟ» δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος και η συμμετοχή στις εξετάσεις. […]

Έναρξη μαθημάτων του τμήματος μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, τη Δευτέρα 10-01-2022

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) με την υπ’ Αριθμ.01/03-01-2022 Συνεδρίαση. Λόγω των έκτακτων και ιδιαίτερων συνθηκών που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19, αποφασίζει ομόφωνα Την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ως προς τις ημερομηνίες κατά τις οποίες δεν γίνονται μαθήματα […]

Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ 3494/τ.Β΄/24-08-2020 και με απόφαση της υπ΄ αριθ. 27/27-10-2021 συνεδρίασης της Συνέλευσης, προκηρύσσει δεκαέξι (16) θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων σε πεδία έρευνας συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Τα προτεινόμενα θέματα […]

ΔΗΛΩΣΕΙΣ MΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 15-11-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 12-12-2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ MΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 15-11-2021 ΕΩΣ  ΚΑΙ 12-12-2021 Aνανεώσεις Εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ότι, οι ανανεώσεις εγγραφών – δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό   Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας  https://egram.cm.ihu.gr/ από 15-11-2021 έως και […]

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» (APP 23293), στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η πρόσκληση Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου και Ευφυή Συστήματα» (APP 23293), στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η Ανακοίνωση -- Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr