Συγγράμματα

Ο φοιτητής δικαιούται να επιλέξει ένα από τα βιβλία που έχει προτείνει ο διδάσκων, δηλώνοντάς το για κάθε ένα από τα μαθήματα τα οποία δηλώθηκαν στο τρέχον εξάμηνο. Η Δήλωση συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.eudoxus.gr μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος. Για την είσοδο στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ είναι απαραίτητη η χρήση των κωδικών […]

Κατάρτιση πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 και ορισμός υπευθύνων διαχείρισης πιθανά ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, και των αναπληρωτών τους, σύμφωνα με το άρθρο 6, της με αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» (4406 Β΄)

Οδηγίες

Επιλογή Εργαστηριακών Τμημάτων από τους φοιτητές για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022.

Από την Δευτέρα 18/10/2021 έως και την Πέμπτη 21/10/2021 οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εργαστηριακά τμήματα ηλεκτρονικά για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022. Η επιλογή τμήματος θα γίνει χωρίς σειρά προτεραιότητας, μέσω Internet, πηγαίνοντας στην σελίδα του Τμήματος http://ict.ihu.gr/ και ακολουθώντας το “link” «E-Labs» κάτω και δεξιά στην σελίδα (πλήρες URL: http://cm.ihu.gr/icd/labs/index.php). Φροντίστε να […]

Έλεγχος πιστοποιητικών Covid-19 κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις του Δι.Πα.Ε. (edu pass)

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 18-10-2021 στο πλαίσιο του «ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ» θα πραγματοποιείται έλεγχος πιστοποιητικών Covid-19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην είσοδο/πύλη του ΔΙΠΑΕ στη Σέρρες, όπως και σε όλο το ΔΙΠΑΕ. Παρακαλούμε να έχετε […]

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ΤΜΠΥΤ

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως διαμορφώθηκαν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 20/8-9-2021 (Θέμα 4ο) μετά από εξέταση των ενστάσεων. Οι «εκτός αξιολόγησης» υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας ανά γνωστικό αντικείμενο. Από την Γραμματεία του Τμήματος […]

Προκήρυξη θέσεων για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας 2021-2022»

Προκήρυξη υποβολής θέσεων ωφελουμένων για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας 2021-2022».