ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι θα δοθεί παράταση στις δηλώσεις για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024, για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου, έως και στις 07/04/2024.

Παρακαλούμε τους φοιτητές να οριστικοποιούν την δήλωσή τους, έτσι ώστε να μην είναι στην κατάσταση «ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ». Όσες δηλώσεις παραμείνουν στην κατάσταση  «ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ» μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα οριστικοποιηθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Όσοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθήματων δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.

— 
Η γραμματέας
Σοφία Αλβανούδη
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049341
email:alvanoudi@ihu.gr