ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01-9-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-08-2025)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01-9-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-08-2025) — Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@ihu.gr

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» για το ακαδ. έτος 2024-25 

Παράταση της Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς». Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει σε φιλόδοξους επαγγελματίες την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν σημαντικά εφόδια για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Στο ΠΜΣ ΟΔΙΜ προσφέρονται  3 κατευθύνσεις: Χρηματοοικονομική Μηχανική Μηχανική της Διοίκησης Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων […]

Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων ΜΦ, ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 

Η πρόσκληση για την κατεύθυνση 1 Η πρόσκληση για την κατεύθυνση 2 —-  Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών της 1ης και 2ης Κατεύθυνσης Σπουδών του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και παρακαλούμε για τις δικές  σας ενέργειες προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αποφοίτων και τελειοφοίτων του Τμήματος. Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον […]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (ΔΙΠΑΕ). ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η πρόσκληση ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

5km UNIVERSITIES NIGHT RUN

5km UNIVERSITIES NIGHT RUN — Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@ihu.gr

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των μελών Ε.ΔΙ.Π. και των μελών Ε.TE.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών 

Ορισμός Οργάνου ∆ιενέργειας Εκλογών (Ο.∆.Ε.) για τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Ορισμός Οργάνου ∆ιενέργειας Εκλογών (Ο.∆.Ε.) για τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών […]

3η Ανακοίνωση Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023 2024.pdf

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ — Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@ihu.gr

Διευκόλυνση των φοιτητών για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος

 Διευκόλυνση των φοιτητών για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος — Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@ihu.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών»,(Telecommunications and New Technologies Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «TNT – Lab» του,Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών» (Telecommunications and New Technologies Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «TNT – Lab» του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. — Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@teicm.gr