Ορισμός Εκπροσώπου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε., με θητεία από 1/9/2024 έως και 31/08/2025

Ορισμός Εκπροσώπου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Δι.Πα.Ε., με θητεία από 1/9/2024 έως και 31/08/2025 ——– Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@ihu.gr

Ανακοίνωση Εκλογών Εκπροσώπων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@ihu.gr

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ε Ω ΝΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Ω Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@ihu.gr

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων»,(Robotics & Intelligent Systems Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο «RiS-Lab»,του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων» (Robotics & Intelligent Systems Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο «RiS-Lab»του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. — Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@teicm.gr

ΠΡΟΑΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων»,(Security and Networking Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «SECNET-Lab»,του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων» (Security and Networking Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «SECNET-Lab» του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών — Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@teicm.gr

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με θητεία από 1/9/2024 έως 31/08/2025

Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με θητεία από 1/9/2024 έως 31/08/2025 — Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@ihu.gr

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης τουΤμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, για την πλήρωση μίαςθέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι καιΕπεξεργασία Σήματος στη Βασική και Ενδιάμεση Ζώνη για Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες» (ΑΡΡ38401), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της ΣχολήςΜηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης τουΤμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, για την πλήρωση μίαςθέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι καιΕπεξεργασία Σήματος στη Βασική και Ενδιάμεση Ζώνη για Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες» (ΑΡΡ38401), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της ΣχολήςΜηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. -- Η γραμματέας […]

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2024 -2025

Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2024 -2025 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ  2024 2025 ΤΜΗΜΑ ΜΠΥΤ Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις doc pdf Ανακοίνωση για ΙΕΚ και Μεταλυκειακό Έτος -Τάξης Μαθητείας και στην μπάρα http://ict.ihu.gr/katataktiries_exetaseis — Η γραμματέαςΕυλαμπία ΜαραντίδουΔΙ.ΠΑ.Ε.Σχολή ΜηχανικώνΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και ΤηλεπικοινωνιώνΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤηλ: 2321049128Email:evi@teicm.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ 

Πίνακας Εκλογέων για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής,  Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@ihu.gr