Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με ετήσια θητεία, ήτοι από 1-9-2023 έως 31-8-2024.

Η Προκήρυξη -- Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@teicm.gr

Ενημέρωση των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και ανάρτηση των προκηρύξεων στις ιστοσελίδες των Τμημάτων της Σχολής

Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα Σας στέλνουμε την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και την προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών Ε.ΔΙ.Π. και των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων σας καθώς και την ανάρτηση των προκηρύξεων στην ιστοσελίδα των Τμημάτων […]

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΠ

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με ετήσια θητεία, ήτοι από 1-9-2023 έως 31-8-2024. Η προκήρυξη Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και […]

Προκήρυξη μίας (1) θέσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ευφυή Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΠανεπιστημιούπολη ΣερρώνΤμήμα Διοικητικών ΥποθέσεωνΠληρ.: Α. ΙωαννίδουΤηλ.: 2321049141email:protocolo@cm.ihu.gr

Καθορισμός μαθημάτων προς εξέταση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Τα μαθήματα -- Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@teicm.gr

Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής  Σέρρες, 07/03/2023

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -- Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@teicm.gr

Περίληψη Προκήρυξης Υποψήφιων Διδακτόρων ΤΜ ΜΠΥΤ ΔΙΠΑΕ (2023 Εαρινό)

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, Σέρρες, 07/03/2023 Για περισσότερες πληροφορίες περιηγηθείτε στη σελίδα του τμήματος Σπουδές –> Διδακτορικές Σπουδές (http://ict.ihu.gr/didaktoriko)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

ΣΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3742/28-02-2023 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ».  Τζιώτζιου Χριστίνα  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Πρωτοκόλλου και Αρχείου  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος  14ο χλμ. Θεσ/νίκης  –  Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη  Τηλέφωνο: 2310 807 545 E-mail:ctziotziou@ihu.gr

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για τη μονιμοποίηση του κου Ιωάννη Βουρβουλάκη  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και Προγραμματισμός Υπολογιστικών Συστημάτων σε Χαμηλό Επίπεδο» (APP 31400), στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -- Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049128 Email:evi@teicm.gr