Ανώτατη Διάρκεια Φοίτησης

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα Α.Ε.Ι. ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 76 και την παρ. 3 του άρθρου 454 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-07-2022).

Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω για τις διάφορες περιπτώσεις φοιτητών.

1  Ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους φοιτητές του ΤΕΙ

2 Ανώτατη διάρκεια φοίτησης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προσοχή: Για τους φοιτητές/τριες που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά :
Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων (πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη), όπως είναι το δικό μας, για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη).


Από τη Γραμματεία του Τμήματος