Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα – χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αφορά τους φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα» χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει το μάθημα «Εργαστήριο Ηλεκτρικά Κυκλώματα» και επιθυμούν να εξεταστούν από τον κ. Πατσιάκο Αβραάμ, μπορούν να προσέλθουν την Τετάρτη 22-05-2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο e-learning.

Πατσιάκος Αβραάμ.