Προγράμματος σπουδών ΤΕΙ «Προγραμματισμός ΙI – Εργαστήριο» Εξέταση εξαμήνου, 2024

Προγράμματος σπουδών ΤΕΙ «Προγραμματισμός ΙI – Εργαστήριο» Εξέταση εξαμήνου, 2024

«Προγραμματισμός ΙI  –   Εργαστήριο»

Εξέταση εξαμήνου  (Ιούνιος 2024)

 Προγράμματος σπουδών ΤΕΙ

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Προγραμματισμός ΙΙ Εργαστήριο» για τους σπουδαστές ΤΕΙ δηλαδή:

1- σπουδαστές ΤΕΙ  με υποχρέωση παρακολούθησης      και

2- σπουδαστές ΤΕΙ  παρατηρητές,

θα διεξαχθούν στις 30-5-2024 (Πέμπτη) και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στην αίθουσα «Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας (ΣΠ010)» στο κτίριο του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις:

1.          Ο φοιτητής να  έχει δηλώσει το μάθημα «Προγραμματισμός ΙΙ Εργαστήριο» στο e-gram.

2.          Να έχει αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, πάσο, ΑΔΤ, κλπ