ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων»,(Robotics & Intelligent Systems Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο «RiS-Lab»,του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων» (Robotics & Intelligent Systems Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο «RiS-Lab»
του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

— 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@teicm.gr