Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των μελών Ε.ΔΙ.Π. και των μελών Ε.TE.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών 

Ορισμός Οργάνου ∆ιενέργειας Εκλογών (Ο.∆.Ε.) για τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Ορισμός Οργάνου ∆ιενέργειας Εκλογών (Ο.∆.Ε.) για τη διενέργεια εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών (Ε.∆Ι.Π.) της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

ευχαριστώ πολύ!

Με εκτίμηση

Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@ihu.gr