Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

https://www.rc.ihu.edu.gr/?cat=31  (Επιτροπή ερευνών)  και https://www.ihu.gr/calls/ 

Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Κατόπιν θα σας σταλούν οι φάκελλοι των υποψηφίων του τμήματος σας, για την αξιολόγησή τους

Γιαννούλα Φλώρου

Καθηγήτρια τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας