Toggle navigation

Διπλωματική Εργασία

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό, μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε φοιτητή, είτε ατομικά, είτε σε συνεργασία με έναν ακόμη φοιτητή. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους.

Η Διπλωματική Εργασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου Μηχανικού Πληροφορικής, Υπολογιστών, εκπονείται κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου σπουδών και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS.

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ υποχρεούνται σε εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους. Ακολουθούν λεπτομέρειες, θέματα και οδηγίες που αφορούν στις πτυχιακές εργασίες των φοιτητών ΤΕΙ.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που έχουν τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες κι επιθυμούν να αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία, ότι η διαδικασία με την οποία ο φοιτητής εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένα θέματα πτυχιακών εργασιών, είναι με αποστολή email στον καθηγητή που έχει ανακοινώσει το θέμα.

Η εφαρμογή ethesis την οποία χρησιμοποιεί ο Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων αφορά μόνο στις πτυχιακές εργασίες που προτείνουν οι καθηγητές του Τομέα αυτού.

Συνεπώς, οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν θέματα πτυχιακών εργασιών που προσφέρονται από τους Τομείς Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών & Βιομηχανικών Εφαρμογών, θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους απευθείας στους καθηγητές των Τομέων αυτών με email.

Καθότι αρκετοί φοιτητές δεν κατανόησαν ότι η εφαρμογή ethesis αφορά αποκλειστικά και μόνον στις πτυχιακές εργασίες που προσφέρονται από τον Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων, η διαδικασία ανάθεσης πτυχιακών εργασιών θα επιμηκυνθεί χρονικά κατά δέκα (10) ημέρες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για το σύνολο των πτυχιακών εργασιών που προσφέρονται στο Τμήμα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς

Οι πτυχιακές είναι ομαδοποιημένες κατά τομείς. Επιλέξτε τον τομέα που σας ενδιαφέρει για την προβολή θεμάτων και πληροφοριών.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας

 

Αναστασίου Χρήστος

hristosa@teicm.gr

 1. Βελτίωση της διαδικασίας εντοπισμού και προσέγγισης εγκλωβισμένων ατόμων κατόπιν φυσικών καταστροφών

 

3362

 1. Προσομοίωση συμπεριφοράς διδιάστατης κεραίας παραβολικού ανακλαστήρα για προσπίπτον κυλινδρικό κύμα

 

Βαρσάμης Δημήτριος

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του διδάσκοντα στο μενού Πτυχιακές -> Αίτηση για ανάθεση πτυχιακής

 1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για το Δημοτικό σε διαδικτυακή πλατφόρμα

 3805

 1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για το Δημοτικό σε πλατφόρμα κινητών συσκευών

 3543

 1. Ανάπτυξη πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης σε θεματικές ενότητες ενός ΙΕΚ

1844 

Βολογιαννίδης Σταύρος

svol@teiser.gr

 1. Κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση έργων

 3847

 3791

Λάντζος Θεόδωρος

 

lantzos@teicm.gr

 1. Ανάπτυξη εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για υποστήριξη παιδιών με διάσπαση προσοχής και υπερ-κινητικότητα

 

 1. Ανάπτυξη λογισμικού ολοκληρωμένης διαχείρισης φωτογραφιών καλλιέργειας και γεγονότων σε κινητή τηλεφωνία συστήματος Android

3235

 1. Εξέλιξη εργαλείου χαρτογραφικής διαχείρισης αγροκτήματος με τυποποιημένες καταστάσεις και συμβάντα

 

 1. Ανάπτυξη λογισμικού παράλληλης καθοδήγησης σε κινητή τηλεφωνία συστήματος Android

 

 1. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης εδαφολογικών αναλύσεων σε κινητή τηλεφωνία συστήματος Android

 

 1. Οργάνωση, διαχείριση, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας σε περιβάλλον ομαδικότητας

 

Ούτσιος Ευάγγελος

outsios@teicm.gr

 1. Αλγόριθμοι ταξινόμησης, σύγκριση αποδοτικότητας και οπτικοποίηση

 3427

 1. Αλγόριθμοι γράφων, οπτικοποίηση μεθόδων διέλευσης

 3395

 1. Υπολογισμός αριθμών Fibonacci, οπτικοποίηση λειτουργίας αναδρομικού αλγορίθμου

 1285

Πεταλίδης Νικόλαος

npetalid@teicm.gr

 1. Ανάπτυξη βιβλιοθήκης που επιτρέπει τον έλεγχο εφαρμογών μέσω φωνητικών εντολών

 

Σάλτας Βασίλειος

coin_kav@otenet.gr

 1. Ηλεκτρονικήαξιολόγηση του μαθήματος «Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης»

2559

 1. Ηλεκτρονικήαξιολόγηση μαθητή στο μαθηματικό λογισμικό GeoGebra

3641

Στρουθόπουλος Χαράλαμπος

strch@teicm.gr

 

 1. Υλοποίηση αλγορίθμων Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας με δυνατότητα χρήσης τους από το Διαδίκτυο

 3461

 1. Ανίχνευση ελλείψεων σε δυαδικές ψηφιακές εικόνες με χρήση του μετασχηματισμού Hough με μονοδιάστατο πίνακα

3612

 1. Συνένωση ψηφιακών εικόνων

3007

Τσιμπίρης Αλκιβιάδης

alkisser@gmail.com

 1. Διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα για εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων σε χρονοσειρές

 3244

 1. Webbased λογισμικό προπονητικής διαχείρισης ομαδικών αθλημάτων. Ver. 2.0

 3382

 2800

Φραγγίδης Λεωνίδας

fragidis@teicm.gr

 1. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την αλλαγή επιτηρήσεων των διδασκόντων του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Ολες οι πτυχιακές του τομέα για ανάθεση εδώ

Δρ. Καζαρλής Σ. – Καθηγητής

1 2 3 4 5 6

Δρ. Μπαλουκτσής Α. – Καθηγητής

 

Δρ. Νικολαΐδης Αθ. – Αναπληρωτής Καθηγητής

 1 2 3

Δρ. Καλόμοιρος Ιωάννης – Αναπληρωτής Καθηγητής


 1 2

Φιλιππίδης

 1  2  3

Αθανασίου

 

Δρ. Βολογιαννίδης Στ. – Επίκουρος Καθηγητής

 1 2 3 4

Δρ. Δημητριάδης Ευάγγελος – Επιστημονικός Συνεργάτης

 1

Αθανασίου Μιχαήλ – Επιστημονικός Συνεργάτης

 

Δρ. Καλλιόπη Κράβαρη – Επιστημονικός Συνεργάτης

 

Δρ. Νικόλαος Ν. Αρπατζάνης – Εργαστηριακός Συνεργάτης

 

Στεργιοπούλου – Εργαστηριακή Συνεργάτης

  

Κουιρουκίδης Aπόστ – Επιστημονικός Συνεργάτης

 

Δρ. Ιωαν. Καζανίδης –

 

Μάντζου Θωμάς

 1  2

Πασχαλίδου Αντωνία

 1

Χρήσιμα Έγγραφα