Έκτακτη Ανακοίνωση: Μετατόπιση Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου – Αλλαγή στο Πρόγραμμα Εξετάσεων!

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και τους διδάσκοντες του Τμήματος ότι κατόπιν της από 13/1 ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας που κοινοποιήθηκε στο Τμήμα με το ΔΦ20/600/14-1-20121 διαβιβαστικό της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, η Συνέλευση του Τμήματος, σε έκτακτη συνεδρίασή της την Παρασκευή 15/1/2021 αποφάσισε να ολισθήσει την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου κατά δύο εβδομάδες ώστε να δοθεί […]

Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών , για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπικές μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού» (APP 18964)

Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών , για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπικές μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού» (APP 18964) Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τηλ: 2321049341 Email:evi@teicm.gr

Δομή ΣΤΗΡΙΖΩ για Φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο) στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος για την έναρξη λειτουργίας της δομής ΣΤΗΡΙΖΩ για Φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο) στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών. Η δομή ΣΤΗΡΙΖΩ διαρθρώνεται σε δύο συνεργαζόμενες ενότητες, το Γραφείο Επιδότησης Ενοικίου (ΓΕΕ) και την Μονάδα Προσβασιμότητας (ΜοΠρο). Κοινός στόχος των δύο ενοτήτων είναι η «αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των […]

Βασικές Οδηγίες Εξετάσεων Περιόδου Ιαν-Φεβ 2021.

Ενημερώνονται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών σχετικά με τους βασικούς κανόνες εξέτασης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Οι οδηγίες είναι πολύ σημαντικές και παρακαλούμε να τις μελετήσετε προσεκτικά πριν την εγγραφή σας στην πλατφόρμα εξετάσεων και προφανώς πριν την συμμετοχή σας σε αυτές. Η εγγραφή των φοιτητών/φοιτητριών στην […]

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21 Οι εικονικές αίθουσες Zoom για την εξέταση ή/και τον συντονισμό της εξέτασης είναι οι:ΜΠΥΤ1: https://zoom.us/j/95033998775 ΜΠΥΤ2: https://zoom.us/j/92820124818 ΜΠΥΤ3: https://zoom.us/j/94146710066 ΜΠΥΤ4: https://zoom.us/j/99449970972

Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο Τμήμα

Περίληψη Προκήρυξης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ 3494/τ.Β΄/24-08-2020, με την υπ΄ αριθ. 20/21-10-2020 απόφαση της Συνέλευσης, προκηρύσσει δεκατέσσερις (14) θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων σε πεδία έρευνας συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μετά από απόφαση της υπ’ αρ. 19/09-10-2020 (Θέμα 1) Συνέλευσης Τμήματος, προκηρύσσει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ). Η Προκήρυξη.Χρήσιμα έντυπα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση, κλπ).

Ανακοίνωση Ακαδημαϊκού/Εκπαιδευτικού Συμβούλου πρωτοετών φοιτητών

Ανακοινώνονται οι Ακαδημαϊκοί/Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι των φοιτητών που εισήχθησαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Για τον θεσμό του Ακαδημαϊκού/Εκπαιδευτικού Συμβούλου μπορείτε να διαβάσετε εδώ. Σύντομα οι πρωτοετείς φοιτητές θα λάβετε ένα μήνυμα από τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο. Σας παροτρύνουμε να αξιοποιήσετε αυτή την συμβουλευτική υπηρεσία που προσφέρει το Τμήμα.

Προϋποθέσεις συνέχισης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών υπό συνθήκες ισχύος έκτακτων υγιειονομικών μέτρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών στην έκτακτη Συνέλευσή της στις 12/11/2020, λαμβάνοντας υπόψη: Την Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4899), Το υπ’ αριθμ. 380/7.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899)» […]