Ορκομωσία Φοιτητών του Τμήματος

Λόγω της υγειονομικής κρίσης και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η Ορκωμοσία των αποφοίτων του  Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., ΣΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ZOOM. Η ορκομωσία αφορά σε όσους Μεταπτυχιακούς φοιτητές θα ανακηρυχθούν έως και τις 14/6/2021και […]

Φροντιστηριακά μαθήματα

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» ανακοινώνονται τα ακόλουθα φροντιστηριακά μαθήματα, που θα γίνουν τον Ιούνιο και τον Αύγουστο στην αίθουσα https://zoom.us/j/99885497331, για την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τις εξεταστικές του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου αντίστοιχα: Γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί Ι» […]

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2020-2021 (επικαιροποίηση)

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα: Mαθηματικά ΙΙ (ΠΣ ΤΕΙ και Πανεπιστημίου), Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (ΠΣ ΤΕΙ και Πανεπιστημίου), Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (ΠΣ ΤΕΙ και Πανεπιστημίου) και Ασύρματες Επικοινωνίες (ΠΣ ΤΕΙ) θα εξεταστούν δια ζώσης. Τα μαθήματα […]

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΜΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 26-5-2021: Μηχανική Μάθηση στη Ρομποτική και στην Εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Μηχανική Μάθηση στη Ρομποτική και στην Εκπαίδευση»που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω του λογισμικού zoom, την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. Στην ημερίδα θα γίνει σύντομη […]

Ημερομηνίες και Διαδικασία Διεξαγωγής των Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΥΑ Αριθμ. 48918/Ζ1/2021 (ΦΕΚ 1818/Β΄/29-4-2021) και την 13/12-5-2021 (θέμα 5) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος: 1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά […]

Επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Ανακοινώνεται ότι, με βάση την Δ1α/ΓΠ.οικ.28503 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ1872/τ.Β΄/08.05.2021), και την από 13/12-5-2021 (θέμα 6) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από τις 10 ΜΑΪΟΥ 2021 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ, επιτρέπεται η δια ζώσης διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται απαρέγκλιτα όλα […]

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπικές μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού» (APP 18964), στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπικές μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού» (APP 18964), στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου στις επιμέρους Σχολές/Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου στις επιμέρους Σχολές/Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Η προκήρυξη.

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης

Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τυπικές μέθοδοι στην Ανάπτυξη Λογισμικού» (APP 18964), στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η γραμματέας Ευλαμπία Μαραντίδου ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σχολή Μηχανικών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιούπολη […]