ΠΡΟΑΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ, για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων»,(Security and Networking Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «SECNET-Lab»,του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ασφάλειας και Τεχνολογίας Δικτύων» (Security and Networking Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο «SECNET-Lab» του Τμήματος Mηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

— 
Η γραμματέας
Ευλαμπία Μαραντίδου
ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τηλ: 2321049128
Email:evi@teicm.gr