Εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – Θεωρία, για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

(Αφορά τόσο τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού τμήματος όσο και τους φοιτητές του ΤΕΙ) Η εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονική Η/Υ – Θεωρία, τόσο για τους φοιτητές του Πανεπιστημιακού τμήματος όσο και για τους φοιτητές του ΤΕΙ, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, την Τετάρτη 30/6/2021. Η εξέταση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας https://exams.ict.ihu.gr/, […]

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (εξέταση 22 Ιουνίου 2021)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του ΔΙΠΑΕ, ότι η εγγραφή στην εξέταση του μαθήματος ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)  είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Exams του Τμήματος (https://exams.ict.ihu.gr) και παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 19 Ιουνίου έως ώρα 12:00 μμ (μεσημέρι). Μετά από αυτή την […]

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι (εξέταση 22 και 23 Ιουνίου 2021)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος οι οποίοι/οι οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος ότι πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφούν στο https://exams.ict.ihu.gr εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες (του Προγράμματος Σπουδών Πανεπιστημίου και του Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ) πρέπει να διαβάσουν τις λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση του Ιουνίου […]

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως Οργάνου ∆ιενέργειας των Εκλογών (Ο.∆.Ε.), για τις εκλογές ανάδειξης του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ως Οργάνου ∆ιενέργειας των Εκλογών (Ο.∆.Ε.), για τις εκλογές ανάδειξης του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος (ορθή επανάληψη)

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, που λαμβάνουν μέρος με φυσική παρουσία, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει την  εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, που λαμβάνουν μέρος με φυσική παρουσία, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ […]