Ενημέρωση για προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νέους & νέες απόφοιτους ή σε τελειόφοιτους/ες που πρόκειται να αποφοιτήσουν εντός τριμήνου.

Από το Τμήμα Πρακτικής Άσκησης Ενημέρωση για τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται σε νέους & νέες απόφοιτους ή σε τελειόφοιτους/ες που πρόκειται να αποφοιτήσουν εντός τριμήνου. 1. Πληροφορίες σχετικά με το ReGeneration, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.regeneration.gr 2. Το ReGeneration Academy on Cloud Tools & Technology powered by Microsoft είναι ένα εντατικό πρόγραμμα hands-on εκπαίδευσης […]

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Τμήμα Πρακτικής Άσκησης Με την αριθμ.94806/Ζ1/30-07-2021 υπουργική απόφαση (Φεκ 3700/τ.Β΄/11-08-2021)δημιουργήθηκαν είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ ανά εξάμηνο, διαφόρων ειδικοτήτων στην Π.Ε.Σερρών, για το διάστημα από 01-09-2021 έως 31-12-2026.Πληροφορίες κα Κ. Πεταλά τηλ: 2321350341Συνημμένα το σχετικό έγγραφο της Π.Ε. Σερρών Το συνημμένο

Εξέταση θεωρίας του μαθήματος «Συστήματα Πολυμέσων» Σεπτεμβρίου 2021

Η εξέταση του μαθήματος «Συστήματα Πολυμέσων» θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, την Πέμπτη 23/9/2021 στις 16:00. Η εξέταση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας https://exams.ict.ihu.gr/course/view.php?id=214, όπου ο κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ένα quiz που θα περιέχει θέματα κλειστού τύπου. Η εξέταση θα έχει διάρκεια 45 λεπτά. Από τις 16:00 θα γίνεται […]

Εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» Σεπτεμβρίου 2021 για τους φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών (ΤΕΙ)

Η εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» για τους φοιτητές του παλιού προγράμματος σπουδών (ΤΕΙ) θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, την Πέμπτη 23/9/2021 στις 10:30. Η εξέταση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας https://exams.ict.ihu.gr/course/view.php?id=251, όπου ο κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ένα quiz που θα περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η εξέταση θα […]

Εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» Σεπτεμβρίου 2021 για τους φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών (Πανεπιστημίου)

Η εξέταση του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων» για τους φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών (Πανεπιστημίου) θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, την Πέμπτη 23/9/2021 στις 9:00. Η εξέταση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας https://exams.ict.ihu.gr/course/view.php?id=213, όπου ο κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ένα quiz που θα περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η εξέταση θα […]

Βαθμολογία εξετάσεων θεωρίας Σεπτεμβρίου 2021 στα «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ»

Η βαθμολογία των φοιτητών του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ στη θεωρία του μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ» , καθώς και η τελική των φοιτητών του πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική γραμματεία. Μετά το πέρας της εξεταστικής θα ανακοινωθεί ημέρα και ώρα ώστε, όσοι επιθυμούν, να ρωτήσουν τον διδάσκοντα σχετικά με την επίδοσή τους στην εξέταση […]

Εξέταση του μαθήματος Εξελικτική Υπολογιστική – Θεωρία, στην Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Η εξέταση του μαθήματος Εξελικτική Υπολογιστική – Θεωρία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, την Πέμπτη 23/9/2021 και ώρα 16:00-18:00. Η εξέταση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας https://exams.ict.ihu.gr/, στο μάθημα «Εξελικτική Υπολογιστική – Σεπτέμβριος 2021» όπου ο κάθε φοιτητής θα εξεταστεί σε ένα quiz που θα περιέχει ερωτήσεις από τη ύλη του […]

Ευρυζωνικά Δίκτυα (Προγρ. Σπουδών ΤΕΙ) (εξέταση 20 Σεπτεμβρίου 2021)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος οι οποίοι/οι οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Ευρυζωνικά Δίκτυα (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ) ότι πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφούν στο https://exams.ict.ihu.gr εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας (Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να διαβάσουν τις λεπτομερείς οδηγίες για την […]

Σήματα και Συστήματα (Προγρ. Σπουδών Πανεπιστημίου) (εξέταση 20 Σεπτεμβρίου 2021)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος οι οποίοι/οι οποίες προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος Σήματα και Συστήματα (Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημίου) ότι πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφούν στο https://exams.ict.ihu.gr εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας (Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23:59). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να διαβάσουν τις λεπτομερείς οδηγίες για […]