Ένταξη Φοιτητών Τμήματος Μηχ. Πληροφορικής στο ΔΙΠΑΕ – Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, στις 11:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Τμήματος, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών/φοιτητριών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Σπουδών του νέου τμήματος (Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών) του ΔΙΠΑΕ.

Η ενημέρωση αφορά στις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων στο νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) και τις πιθανές μεταβατικές διατάξεις:

(α) για όσες και όσους επιλέξουν ή πρέπει να πάρουν το πτυχίο του παλιού Τμήματος και

(β) για όσες και όσους δικαιούνται και το επιθυμούν να πάρουν το 5-ετές πτυχίο του νέου Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς, Καθηγητής