ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΕΠΤ. 19

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων (έξω από το γραφείο «ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» των κκ. Λάντζου και Ζιώγα), στο ισόγειο του κτηρίου Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.

Ο διδάσκων,

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής