«Τεχνολογίες Διαδικτύου», «Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων», «Φυσική». Επίδειξη γραπτών Σεπτεμβρίου.

Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες επιθυμούν τα δουν το γραπτό τους για την εξεταστική Σεπτεμβρίου για τα παραπάνω μαθήματα, μπορούν να έρθουν στο γραφείο του κου Χειλά (γραφείο Προέδρου – δίπλα στη Γραμματεία) την Πέμπτη 26/9 στις 13:00.