Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2019-2020 (επικαιροποιημένο)

Συγκεντρωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2019-2020. Οι παλαιότεροι φοιτητές συμβουλευτείτε και τον πίνακα αντιστοιχίσεων μαθημάτων.

ωρολόγιο πρόγραμμα