Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα. Ενημέρωση Φοιτητών

Οι διαλέξεις του μαθήματος Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 08-10-2019 στην Αίθουσα 103 από τις 9:00-13:00.

Ο Διδάσκων

Δρ. Τσιμπίρης Αλκιβιάδης
Επίκουρος Καθηγητής