Επίδειξη γραπτών εξεταστικής Σεπτεμβρίου στα μαθήματα του κ. Νικολαΐδη

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δουν το γραπτό τους της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019 στα μαθήματα:

1) Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

2) Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

3) Συστήματα Πολυμέσων

4) Λειτουργικά Συστήματα Ι

5) Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ


μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Νικολαΐδη την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 09:00-10:00.