Ενημέρωση Πρωτοετών

Καλούνται οι πρωτοετείς (νεοεισαχθέντες) φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών την Πέμπτη 3/10/2019 στις 10:30 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Τμήματος, για ενημέρωσή τους σε θέματα σπουδών και λειτουργίας του Τμήματος και του Ιδρύματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος