Γραμμική Άλγεβρα (Εργαστήριο) – Πρόγραμμα Διεξαγωγής Εργαστηρίων

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος το μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα» του 1ου εξαμήνου του νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος περιλαμβάνει και 1 ώρα την εβδομάδα εργαστήριο. Ωστόσο τα εργαστηριακά τμήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα εμφανίζονται ως δίωρα. Αυτό συμβαίνει γιατί το κάθε εργαστηριακό τμήμα θα κάνει 2 ώρες εργαστήριο ανά 2 εβδομάδες, αντί για μία ώρα την εβδομάδα. Έτσι τα εργαστηριακά μαθήματα θα είναι πιο παραγωγικά, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους φοιτητές να εμβαθύνουν στη ύλη του εργαστηριακού μαθήματος και να πραγματοποιήσουν επιτυχώς περισσότερες εργαστηριακές ασκήσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των εργαστηρίων του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα» είναι το ακόλουθο:

Εβδομάδα Ημερομηνίες________________Δευτέρα 17:00-19:00 Τρίτη 17:00-19:00 Τρίτη 19:00-21:00
1 30/9/2019 – 4/10/2019 Εγγραφή E-Labs Εγγραφή E-Labs Εγγραφή E-Labs
2 7/10/2019 – 11/10/2019 E1 E2 E3
3 14/10/2019 – 18/10/2019 E4 E5 E6
4 21/10/2019 – 25/10/2019 E1 E2 E3
5 28/10/2019 – 1/11/2019 E4 (Θα γίνει άλλη μέρα λόγω αργίας) E5 E6
6 4/11/2019 – 8/11/2019 E1 E2 E3
7 11/11/2019 – 15/11/2019 E4 E5 E6
8 18/11/2019 – 22/11/2019 E1+E4 Εξέταση Προόδου E2+E5 Εξέταση Προόδου E3+E6 Εξέταση Προόδου
9 25/11/2019 – 29/11/2019 E1 E2 E3
10 2/12/2019 – 6/12/2019 E4 E5 E6
11 9/12/2019 – 13/12/2019 E1 E2 E3
12 16/12/2019 – 20/12/2019 E4 E5 E6
13 13/1/2020 – 17/1/2020 E1+E4 Τελική Εξέταση E2+E5 Τελική Εξέταση E3+E6 Τελική Εξέταση

Επομένως, την Δευτέρα 7/10/2019 στις 17:00-19:00 θα προσέλθουν μόνο οι φοιτητές του τμήματος Ε1. Την Τρίτη 8/10/2019 στις 17:00-19:00 μόνο οι φοιτητές του Ε2. Και στις 19:00-21:00 μόνο οι φοιτητές του Ε3. Την Δευτέρα 14/10/2019 θα προσέλθουν μόνο οι φοιτητές του τμήματος Ε4. Την Τρίτη 15/10/2019 μόνο οι φοιτητές του Ε5, κ.ο.κ.

Η κατανομή των φοιτητών στα Εργαστηριακά Τμήματα μπορεί να βρεθεί εδώ: ftp://teiser.gr/pliroforiki/labs/Eksamhno1/Grammikh_Algebra_(PAN)_out.txt