Ασφάλεια και Διαχ. Δικτύων (Εργαστήριο)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο ότι οι ημερομηνίες των εξετάσεων των εργαστηριακών τμημάτων είναι οι παρακάτω:

Τμήμα Ε1: 18-12-2019 και ώρα 14:00

Τμήμα Ε2: 19-12-2019 και ώρα 15:00

Τμήμα Ε3: 08-01-2020 και ώρα 14:00

Τμήμα Ε4: 09-01-2020 και ώρα 15:00

Οι παρατηρητές μπορούν να εγγραφούν σε κάποιο από τα τμήματα έπειτα από επικοινωνία με τον κ. Πολίτη.

Α. Πολίτης