ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ»

Ανακοινώνονται οι ομάδες εργασίας και το θέμα που θα εκπονήσει η κάθε ομάδα.

Επισυνάπτεται υπόδειγμα εργασίας.

Η συγγραφή της εργασίας θα γίνει σε Word (έκταση 15-20 σελίδες, arial 12, διάστημα 1,5).

Παράλληλα θα πρέπει να προετοιμαστεί παρουσίαση σε power point, έκτασης έως 10 διαφάνειες, η οποία θα παρουσιαστεί στην τάξη, από όλα τα μέλη της ομάδας. Φοιτητές/τριες που ενδεχομένως απουσιάσουν από την παρουσίαση, ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΟΥΝ.

Εργασίες οι οποίες θα είναι απλή αντιγραφή και συρραφή λέξεων που δεν βγάζουν νόημα ή περιέχουν ορθογραφικά λάθη και δείχνουν μη-επιμελείς, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

Στο τέλος κάθε εργασίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν τις εργασίες τους με email στον διδάσκοντα, το αργότερο έως 1/12/2019.

Δεν χρειάζεται να αποσταλούν οι παρουσιάσεις σε power point. Αυτές θα πρέπει να τις έχουν μαζί τους οι φοιτητές σε memory stick κατά την ημέρα της παρουσίασης.

Σε επόμενη ανακοίνωση, θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες παρουσιάσεων των εργασιών.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος