Εργασίες Φοιτητών στο μάθημα Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ – Εργαστήριο

Οι εργασίες είναι προαιρετικές και βαθμολογούνται έως 3/10. Ο βαθμός τους μετράει εφόσον κάποιος φοιτητής έχει συγκεντρώσει 5/10 μονάδες από την πρόοδο και την εξέταση.

Αριθμός Μητρώου Φοιτητή/Φοιτητών Εργασία
4592 Project 7
4607,4606 Project 1
4645,4609 Project 8
4708 Project 5
4141 Project 6
4585 Project 11
4011 Project 4
4262 Project 9
4648 Project 3
4089, 4587 Project 13
4359,4320 Project 10
4257 Project 2
4407 Project 6
4369 Παραλλαγή του 11, να δημιουργηθεί video club στο οποίο ο χρήστης να μπορεί να εισάγει να τροποποιεί και να διαγράφει το όνομα της ταινία, την περιγραφή και το αναγνωριστικό της, αλλά και να τα δει. Το πρόγραμμα θα τρέχει συνέχεια ενώ κάποιος θα μπορεί να βγει επιλέγοντας έξοδο.
4577 Project 13
4733 Παραλλαγή του 7 με χιλιόμετρα, μίλια και κόμβους.
4434 Παραλλαγή του 7 με μίλια, χιλιόμετρα, πόδια, ίντσες.
2527 Παραλλαγή του 11 με πρόγραμμα αποθήκης, Να δέχεται για κάθε γραμμή παραγωγής, εργαλείο που αγοράστηκε , κόστος. ο χρήστης να μπορεί να εισάγει να τροποποιεί και να διαγράφει μία γραμμή παραγωγής, την περιγραφή και το αναγνωριστικό της, αλλά και να την δει. Το πρόγραμμα θα τρέχει συνέχεια ενώ κάποιος θα μπορεί να βγει επιλέγοντας έξοδο.
4685,4608 Project 18
3774 Project 17
4255,4566 Project 16
4495,4449 Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο θα λειτουργεί ως βιβλιοθήκη αλγορίθμων ταξινόμησης. Θα εκτελείται συνέχεια και ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει αν θα εκτελέσει την Bubble sort, και την quick sort, ή να βγει. Σε περίπτωση που επιλέξει κάποια στη συνέχεια θα επιλέγει ένα αρχείο και θα του εμφανίζει το αρχείο πριν και μετά την ταξινόμηση.
4631 Project 14
4276 Παραλλαγή του 7, ο χρήστης θα μπορεί να μετατρέπει νομίσματα. Οι ισοτιμίες νομισμάτων θα βρίσκονται αποθηκευμένες σε ένα αρχείο. Ο χρήστης θα επιλέγει ένα ζευγάρι και θα μπορεί να κάνει μία μετατροπή. Θα υποστηρίζει την επιλογή της εξόδου, την αλλαγή της ισοτιμίας αλλά και την προσθήκη νέου ζευγαριού ισοτιμίας.
4509 Παραλλαγή του 10, αλλά με web log analyser
4298,4286 Παραλλαγή του 11, αλλά με βιβλιοθήκη ψαριών. Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει, επεξεργαστεί διαγράψει ένα είδος ψαριών, το επιστημονικό του όνομα, το κανονικό του όνομα, και που το συναντάμε.
4687 Εφαρμογή που να δίνεις ένα σύνδεσμο από βίντεο να το κατεβάζει και αν το μετατρέπει στον τύπο που δίνεις, π.χ. mp3, 3gp κλπ. Το script θα εκτελείται συνεχώς και με την κατάλληλη εντολή θα βγαίνει.
4717 Να γραφτεί μία βιβλιοθήκη κρυπταλγορίθμων που να υποστηρίζει την εκτέλεση του Caesar & Vernam cipher μέσα από ένα αρχείο πηγή. Να υποστηρίζει τις επιλογές κρυπτογράφησης, αποκρυπτογράφησης και εξόδου.
4159,3995 Project 4
4650 Παραλλαγή του 11 με βαθμολόγιο. Να εισάγει ο χρήστης ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, μάθημα, εξάμηνο, βαθμό. Να μπορεί να τα βλέπει να τα τροποποιεί και να τα σβήνει. Επίσης να μπορεί να βγαίνει.
4261,4279 Παραλλαγή του 6. Να δημιουργηθεί επιστημονικό calculator, με χρήση της AWK.
4110 Project 1
4243 Παραλλαγή του 11 με δανειστική βιβλιοθήκη. Να μπορεί να βλέπει ο χρήστης ποιος το πήρε, το όνομα του βιβλίου, πότε, και αν επιστράφηκε. Επίσης τι βιβλία έχω μέσα στην βιβλιοθήκη, ποιος έχει κάποιο.
4591 Project 12
4636 Project Elastix, να μελετηθεί η εγκατάσταση και να περιγραφεί η λειτουργία του παραλλαγή project 12
4696 Project APF, παραλλαγή του 12. Να μελετηθεί το iptables, και το APF. Να γραφτούν κανόνες στη λογική των threshold.

Τίτλοι Εργασιών

 1. Να γραφτεί script το οποίο θα κάνει προσομοίωση του MS-DOS μέσω bash scripting στις βασικές εντολές cls, dir, copy, rename, move, del, rd, exit.
 2. Να γραφτεί scipt to οποίο θα λειτουργεί ως backup manager. To script να εκτελείται συνεχώς και να και θα δίνει επιλογές όπως να πάρει ένα αντίγραφο ασφαλείας να επαναφέρει, να αλλάξει ο τύπος που σώζει σε tar.gz ή zip ή να βγει ο χρήστης.
 3. Να δημιουργηθεί ένα script που θα λειτουργεί ως todo manager.
 4. Να δημιουργηθεί script το οποίο θα λειτουργεί ως firewall manager (iptables filter). Να δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε κανόνες αποδοχής ή απόρριψης, να αλλάζουμε την πολιτική του firewall στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη επικοινωνία.
 5. Να δημιουργηθεί ένα script το οποίο θα λειτουργεί ως υπολογιστής φόρου εισοδήματος.
 6. Να δημιουργηθεί script το οποίο θα λειτουργεί ως κομπιουτεράκι. Να ενσωματώνει υπολογισμούς όπως +,-,*,/,^(είς την).
 7. Να δημιουργηθεί script το οποίο θα κάνει μετατροπή μονάδων όπως θερμοκρασία (κελσίου σε φαρενάιτ), κιλά σε λίτρα, κ.α.
 8. Να δημιουργηθεί script το οποίο να λειτουργεί ως Ξυπνητήρι. Ο χρήστης θα επιλέγει μία μέρα και ωρα και ένα αρχείο mp3. Στη συνέχεια θα δημιουργείται ένας χρονοπρογραμματισμός (cron) για την ώρα αυτή όπου θα εκτελείτε το τραγούδι που επέλεξε ο χρήστης. Όταν εισάγετε νέα ώρα να διαγράφεται η παλιά.
 9. Να δημιουργηθεί script το οποίο να επιτρέπει κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του κρυπτοσυστήματος του καίσαρα (Caesar cipher). Όταν ο χρήστης επιλέγει να υπάρχει έξοδος.
 10. Να δημιουργηθεί script το οποίο θα λειτουργεί ως αναλυτών των αρχείων καταγραφής του συστήματος που βρίσκονται στο φάκελο /var/log. Το script να τρέχει συνεχώς και θα δείχνει τις νέες εγγραφές στα log. Ακόμα θα δέχεται εντολές, όπως το να φιλτράρει με βάση κάποια λέξη ή γραμμές που δεν περιέχουν την λέξη ή έξοδο. Ακόμη να χρωματίζει εγγραφές ή λέξεις που θεωρούνται σημαντικές.
 11.  Να φτιαχτεί script το οποίο θα λειτουργεί ως βιβλίο διευθύνσεων. Να εισάγει κάποιος στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, και να μπορεί να τα δει ή να τα διαγράψει ή να τα τροποποιήσει.
 12. Να δημιουργηθεί VM το οποίο να αποτελεί υλοποίηση και ρύθμιση του Pfsense firewall. Μαζί με αυτό να δοθεί έγγραφο που να εξηγεί βασικές του ρυθμίσεις (έως 10.000 λέξεις).
 13. Να Μελετηθεί η χρήση και η λειτουργία του Docker. Να δοθεί έγγραφο που να εξηγεί βασικές του ρυθμίσεις (έως 10.000 λέξεις). Να γίνει επίδειξη της λειτουργίας του.
 14. Να δημιουργηθεί VM το οποίο να αποτελεί υλοποίηση και ρύθμιση του Mininet virtual network. Μαζί με αυτό να δοθεί έγγραφο που να εξηγεί βασικές του ρυθμίσεις, αλλά και να έχει παράδειγμα της λειτουργίας του (έως 10.000 λέξεις).
 15. Να δημιουργηθεί VM το οποίο να αποτελεί υλοποίηση και ρύθμιση του Οpen source chef network automation. Μαζί με αυτό να δοθεί έγγραφο που να εξηγεί βασικές του ρυθμίσεις, αλλά και να έχει παράδειγμα της λειτουργίας του (έως 10.000 λέξεις).
 16. Να δημιουργηθεί VM το οποίο να αποτελεί υλοποίηση και ρύθμιση του Nagios. Μαζί με αυτό να δοθεί έγγραφο που να εξηγεί βασικές του ρυθμίσεις, αλλά και να έχει παράδειγμα της λειτουργίας του (έως 10.000 λέξεις).
 17. Να δημιουργηθεί VM το οποίο να αποτελεί υλοποίηση και ρύθμιση του Cacti. Μαζί με αυτό να δοθεί έγγραφο που να εξηγεί βασικές του ρυθμίσεις, αλλά και να έχει παράδειγμα της λειτουργίας του (έως 10.000 λέξεις).
 18. Να δημιουργηθεί VM το οποίο να αποτελεί υλοποίηση και ρύθμιση του zabbix. Μαζί με αυτό να δοθεί έγγραφο που να εξηγεί βασικές του ρυθμίσεις, αλλά και να έχει παράδειγμα της λειτουργίας του (έως 10.000 λέξεις).