Ενδιάμεση Εξέταση (Πρόοδος) στο Εργαστήριο του Μαθήματος «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ» Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Η εξέταση προόδου στο μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ – Εργαστήριο» θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019.
Η εξέταση είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές που το παρακολουθούν για πρώτη φορά και οφείλουν να κάνουν παρουσίες, όσο και για τους παλιούς φοιτητές (παρατηρητές) που το παρακολουθούν για δεύτερη φορά και είτε κόπηκαν λόγω ελλιπούς παρακολούθησης (οπότε επίσης οφείλουν να κάνουν παρουσίες) είτε λόγω βαθμού.
Ο βαθμός της προόδου θα μετρήσει με ποσοστό 40% στην τελική βαθμολογία του εργαστηρίου ενώ 60% θα μετρήσει η τελική εξέταση.

  • Οι φοιτητές που είτε δηλώνουν το μάθημα για πρώτη φορά είτε οφείλουν παρουσίες στο εργαστηριακό μάθημα λόγω ελλιπούς παρακολούθησης και που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο από τα 6 εργαστηριακά τμήματα, θα εξεταστούν την ημέρα και ώρα που διεξάγεται το εργαστηριακό τους τμήμα (Πέμπτη 7/11/2019, Παρασκευή 8/11/2019), στην αίθουσα του εργαστηρίου όπου γίνονται και τα μαθήματα. Η εξέταση θα γίνει με την βοήθεια των Η/Υ, με τους οποίους διεξάγονται και τα εργαστηριακά μαθήματα και χωρίς σημειώσεις οποιουδήποτε τύπου, και χωρίς κινητά τηλέφωνα, τα οποία απαγορεύονται.
  • Οι παλιοί φοιτητές (παρατηρητές) φέτος θα εξεταστούν επίσης στο εργαστήριο (με τους Η/Υ) σε κάποιο από τα 6 τμήματα, σύμφωνα με την κατανομή που ακολουθεί Ωστόσο μπορούν να έρθουν σε άλλο τμήμα στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί ως παρατηρητές σε αυτό και ερχόντουσαν να παρακολουθήσουν:
ΑΜ Τμήμα
4447 E1
3125 E1
4449 E1
3845 E1
4378 E1
4123 E1
3974 E1
2483 E1
4063 E1
3909 E1
4405 E1
598 E1
3523 E1
2799 E1
3861 E1
3010 E1
4230 E1
4085 E1
4128 E1
4398 E1
4396 E1
3117 E1
4009 E1
3840 E1
4137 E1
3006 E1
3045 E1
4111 E1
4433 E2
3922 E2
3608 E2
4320 E2
3401 E2
4549 E2
3986 E2
4046 E2
4212 E2
3680 E2
3172 E2
4218 E2
3829 E2
3947 E2
3418 E2
3985 E2
3632 E2
3920 E2
3778 E2
4380 E2
4081 E2
3692 E2
3181 E2
2470 E2
3043 E2
3971 E2
4389 E2
4324 E2
4550 E3
4191 E3
2527 E3
4249 E3
4019 E3
4432 E3
4434 E3
3827 E3
4339 E3
4498 E3
4408 E3
3619 E3
2998 E3
3983 E3
3166 E3
3854 E3
3929 E3
4271 E3
3548 E3
4236 E3
3832 E3
3748 E3
2562 E3
4539 E3
4535 E3
4006 E3
4194 E3
4495 E3
3499 E4
4147 E4
4124 E4
4010 E4
4197 E4
4054 E4
2927 E4
3186 E4
4421 E4
4285 E4
4000 E4
3578 E4
3489 E4
4567 E4
3871 E4
4502 E4
3963 E4
4286 E4
3795 E4
3732 E4
3818 E4
3473 E4
4407 E4
3849 E4
3994 E4
4205 E4
1802 E4
4196 E4
4148 E5
4283 E5
4279 E5
4521 E5
4397 E5
3503 E5
4431 E5
3806 E5
2770 E5
3610 E5
4369 E5
3604 E5
3074 E5
3954 E5
3204 E5
3127 E5
4278 E5
4445 E5
3326 E5
4522 E5
4047 E5
4487 E5
2730 E5
2475 E5
3425 E5
4442 E5
3285 E5
2349 E5
2114 E5
3969 E6
4400 E6
4343 E6
4090 E6
4425 E6
3507 E6
4261 E6
4276 E6
2923 E6
2693 E6
4298 E6
4106 E6
4402 E6
4534 E6
2023 E6
4089 E6
4226 E6
4077 E6
4363 E6
4052 E6
4374 E6
4558 E6
4131 E6
4014 E6
4491 E6
4344 E6
4492 E6
3995 E6
3555 E6
3830 E6
3481 E6

Υπενθυμίζεται το ωράριο των Τμημάτων:

Τμήμα Ωράριο
Ε1 Πέμπτη 15:00 – 17:00
Ε2 Πέμπτη 17:00 – 19:00
Ε3 Πέμπτη 19:00 – 21:00
Ε4 Παρασκευή 15:00 – 17:00
Ε5 Παρασκευή 17:00 – 19:00
Ε6 Παρασκευή 19:00 – 21:00


Η εξέταση θα διαρκέσει 1 ώρα για όλους τους φοιτητές. Όλοι οι φοιτητές (κανονικοί + παρατηρητές) θα πρέπει να προσέλθουν ακριβώς στην ώρα έναρξης του εργαστηριακού τμήματος και όχι στις «και τέταρτο». Π.χ. για το τμήμα Πέμπτη 15:00 – 17:00 θα πρέπει όλοι οι φοιτητές που θα εξεταστούν σε αυτό το τμήμα να προσέλθουν ακριβώς στις 15:00. Υπάρχει όμως περίπτωση, αν γεμίσουν οι θέσεις εργασίας, κάποιοι φοιτητές (ιδίως παρατηρητές) να εξεταστούν στο αμέσως επόμενο, αμέσως μόλις κάποιος αποχωρεί.

Εφιστάται η προσοχή στους φοιτητές να τηρήσουν την ανωτέρω κατανομή, ειδάλλως μπορεί και να μην καταφέρουν να εξεταστούν, λόγω περιορισμένων θέσεων εργασίας στο εργαστήριο.

Η εξεταστέα ύλη θα περιλαμβάνει έως και το 4ο Εργαστηριακό Μάθημα από τις σημειώσεις του μαθήματος που διανέμονται δωρεάν και βρίσκονται στον FTP Server του Τμήματος, καθώς και τις ασκήσεις από τα φυλλάδια ασκήσεων, από το 1ο έως και το 4ο μάθημα, που επίσης βρίσκονται στον FTP Server του Τμήματος.

Να σημειωθεί ότι η μη προσέλευση ενός φοιτητή στην εξέταση προόδου χρεώνεται με μία (1) απουσία και βαθμολογείται με 0. Επομένως ο φοιτητής θα έχει την δυνατότητα να γράψει τελική εξέταση αλλά με άριστα το 6 (και προβιβάσιμο όριο το 5).

Οι διδάσκοντες:
Αδάμ Φιλιππίδης