Εργαστήριο Βασικές Αρχές της Επιστήμης (πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών)

Ανακοινώνεται προς τους πρωτοετείς φοιτητές-τριες ότι: στις 12/11/2019 και στις 26/11/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00-17:00, αίθουσα 302, θα γίνουν οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.

Η παρουσία στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική και θα παρθούν απουσίες. Όσοι/ες δεν ικανοποιήσουν επαρκώς τις υποχρεώσεις των εργαστηρίων χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος.

Οδηγίες