Αναβολή παραδόσεων θεωρίας του μαθήματος «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο διαδίκτυο»

Οι παραδόσεις της θεωρίας του μαθήματος «Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο διαδίκτυο» της 4/11/2019 και 11/11/2019 αναβάλλονται. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν την Πέμπτη 21/11/2019 στις 8:00 στην 302 και την Δευτέρα 13/1/2020 στις 10:00 στην 103.