Πρόοδος στο Εργαστήριο «Εισαγωγή στη Πληροφορική»

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 06 Νοε 2019 θα πραγματοποιηθεί η 1η Ενδιάμεση Εξέταση (Πρόοδος) στο εργαστήριο «Εισαγωγή στη Πληροφορική», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργαστηρίου (ΣΠ 023). 
Λόγω του αυξημένου αριθμού των φοιτητών, η εξέταση θα διεξαχθεί ως εξής: 19.15 – 20.00  :  Οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α-Κ.
20.15 – 21.00  :  Οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Λ-Ω.  
Σημείωση: Η εξέταση θα αφορά την σχετική ύλη με την επεξεργασία κειμένου και τις ασκήσεις όπως υπάρχουν στο http://teachers.teicm.gr/vologian/files/ep/word.pdf
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το protopappas@aua.gr.

Πρωτόπαππας Σ. Λουκάς