Εξέταση Προόδου στο μάθημα «Εξελικτική Υπολογιστική – Εργαστήριο»

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 – 15:00 θα δοθεί ενδιάμεση εξέταση (Πρόοδος) στο μάθημα Εξελικτική Υπολογιστική – Εργαστήριο για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020.

Η πρόοδος θα δοθεί στο Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης και Πολυμέσων, στο οποίο και συνήθως διεξάγεται το μάθημα.

Η πρόοδος είναι υποχρεωτική και θα προσμετρήσει κατά 40% στον τελικό βαθμό του εργαστηριακού μαθήματος, ενώ κατά 60% θα μετρήσει η τελική εξέταση.

Οι παλιοί φοιτητές που χρωστάνε το εργαστήριο θα πρέπει επίσης να εξεταστούν στην πρόοδο,  και παρακαλούνται να μου αποστείλουν ένα email για το ότι προτίθενται να εξεταστούν, ώστε να καταρτιστεί η κατάσταση των εξεταζόμενων φοιτητών.

Η εξεταστέα ύλη για την εξέταση της προόδου θα περιλαμβάνει τις Ασκήσεις 1 και 2 των οποίων τα φυλλάδια βρίσκονται ήδη στον FTP Server του Τμήματος.

Να σημειωθεί ότι από το προηγούμενο έτος η ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων έχει αλλάξει ελαφρά σε σχέση με τα παλαιότερα έτη. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως στις εργαστηριακές ασκήσεις 3, 4 και 5 και έχουν στόχο την μείωση των παραλλαγών του κώδικα και την αύξηση των πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής Γενετικών Αλγορίθμων. Μικρές αλλαγές υπάρχουν και στην εργαστηριακή άσκηση 2. Οι παλιοί φοιτητές (παρατηρητές) μπορούν να δουν τα νέα φυλλάδια ασκήσεων στον FTP Server του Τμήματος και για οποιαδήποτε απορία να επικοινωνήσουν με email με τον διδάσκοντα.

Η εξέταση θα γίνει χωρίς σημειώσεις και χωρίς οποιοδήποτε άλλο βοήθημα εκτός του εργαστηριακού Η/Υ και του C++ Builder. Κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής

Σπύρος Καζαρλής