ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

Η ενδιάμεση εξέταση για τους παρατηρητές θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου και τις ώρες 13:00-14:00 και  16:00-17:00.

Ο διδάσκων

Δ. Μάνος