ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ)

Το μάθημα ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ) της Πέμπτης 14/11/2019, δεν θα διεξαχθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος