ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Το μάθημα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ της Παρασκευής 15/11/2019, δεν θα διεξαχθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος