ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) 21/11/2019 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) 21/11/2019 ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 21/11/2019 ΤΩΝ 8-10, 10-12, 12-14 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/11/2019 ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΩΡΕΣ.