Αποτελέσματα προόδου Εργαστηριακού Μαθήματος «Ψηφιακά Κυκλώματα» για όσους το δήλωσαν ως παρατηρητές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα προόδου  Εργαστηριακού Μαθήματος «Ψηφιακά Κυκλώματα»  για όσους το δήλωσαν  ως παρατηρητές

AEM Βαθμολογία
4403 1,7
3843 10
3604 4,3
8184 4,5
3830 7
4514 8,5
4085 8,5
4280 10
4351 4,5
3995 1,7
4073 9
2927 9
3486 7,5
2859 10
3778 9
4237 10
4445 5
4492 0,1
4095 4,7
4198 6
4511 5
4197 1,7
3866 5
4251 8
4271 2,7
4326 1,7
4317 1
3973 0,1
4127 3,3
4491 1
4037 3,3
4343 2,7
4565 1,7
4067 2,7
4489 1,7
4566 2,7
4088 6,5
3818 5
4522 1,7
4108 4
4038 4,5
3827 6
4124 5
4374 0,1
4147 10
4539 2
4397 3,3
4391 3
4413 3
3811 1,7
3555 5,5