Ενδιάμεση αξιολόγηση στο μάθημα Λογική Σχεδίαση

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα Λογική Σχεδίαση να προσέλθουν σε ενδιάμεση εξέταση την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 κατά την προγραμματισμένη ώρα του μαθήματος, στην αίθουσα 302 της ΣΤΕΦ. Η εξέταση θα διαρκέσει δύο ώρες και θα περιλαμβάνει ασκήσεις από τα επτά πρώτα κεφάλαια του βιβλίου.

Ο διδάσκων,

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής